Het begin: Scouting Fatima

 

 

Scouting Fatima, opgericht in 1938 is vernoemd naar het plaatsje Fatima in Portugal. Hier is de heilige Maagd Maria verschenen in 1917 aan drie herderskinderen Lucia, nicht Jacinta en neef Francisco. Laatste twee zijn later zalig verklaard.

 

De opvallend frisse kleuren blauw en geel in de vlag van het plaatsje Fatima vinden we terug in de scouting Fatima das. De drie kinderen en de verschijning waren aanleiding om deze naam te verbinden aan deze scoutinggroep in Venlo Oost.

 

Verbonden aan de Don Bosco parochie, werd een locatie betrokken aan de merelweg.

Later werd de oude huisvesting gesloopt en mede dankzij de inzet van o.a. de vaderhikers van de groep, werd een nieuw onderkomen gebouwd. Resultaat hiervan is het gebouw de Vogelhut.

Jarenlang zetel van zowel scouting Fatima als scoutingdistrict Venlo, later regio Maasven. Mede door de bonte avonden, georganiseerd om het geld voor de bouw van de Vogelhut mogelijk te maken, groeide hier een scoutinggroep met stevige contacten in de buurt.

 

Als “bij product” van de bonte avonden ontstond een vastelaovend comité die jaarlijks een heus “prinsedreejspan” uitriep. Dit groeit uiteindelijk uit tot Vastelaoves Gezelschap de Vogelhut.

 

De Fusie

 

Eind 1988 werden gesprekken gevoerd om tot een fusie te komen met scouting Francesco.

Door verschillende ontwikkelingen, o.a. een terugloop van jeugd in de buurt maar ook teruglopende financiële, werd het steeds moeilijker om het spel van scouting vorm te blijven geven.

In goed overleg werd besloten tot de fusie met scouting Francesco, gelegen op een “steenworp” afstand aan de Zwarteweg, onder aan de berg.

 

Het gebouw werd in de tussentijd vanuit de stichting wijkgebouw de vogelhut overgedragen aan de gemeente Venlo die de exploitatie in handen gaf van stichting Wel.kom. In 2013 vertrok deze stichting waardoor het gebouw geheel verlaten werd. Momenteel wacht het op een nieuwe bestemming en wordt zodoende bewoond als anti kraak.

 

Scouting Francesco

 

Scouting Francesco is in 1938 begonnen in het kerkje achter patronaat Copacabana aan de Leutherweg. Pater Jacobinus Rosmalen die destijds kapelaan was bij de Franciscanen, organiseerde de eerste bijeenkomst voor een groepje scouts in wording.

De Franciscanen bleven altijd nauw verbonden met de scoutinggroep waarnaar ze uiteraard ook vernoemd is. Mede dankzij de inzet van de Franciscanen, in de persoon van Aalmoezenier Pater van Opstal (in de wijk werd hij altijd Daantje genoemd en later is hij pastoor geworden van de St.Josephparochie aan de Maagdenberg), heeft scouting Francesco de beschikking gekregen over het clubgebouw (HK) waar men nu nog gehuisvest is.

 

Het oude waterpompstation werd in de eerste jaren gedeeld met de gemeente en vastelaovesvereniging Jocus.

Jaren later is het gelukt het gebouw geheel ter beschikking te krijgen. Na een fikse verbouwing is het gebouw ingericht zoals het nu nog gebruikt wordt.

Hiervoor moesten uiteraard de centen verzameld worden en met o.a. het organiseren van de Wien Promotion (waterleidingfeesten) is dit uiteindelijk gelukt en kon met een groot deel eigen werkzaamheden dit gerealiseerd worden.

 

Scouting Francesco droeg blauwe dassen (voorheen wellicht grijs, volgens verhalen) en bleek een groep te zijn met veel eigen inbreng bij het spel van scouting. Zo was scouting Francesco in 1979-1980 al met de jongste leeftijdsgroep bezig (toen smurfenland genoemd), later werd dit de speltak Bevers waarvoor scouting Nederland  ook gebruik maakte van ideeën uit Canada waar men hiermee ook al aan de gang was.

In de jaren 70 ontstond er al een groep gemengde pioniers en voortrekkers die gemengd gingen draaien en zelfs gezamenlijk op kamp gingen (!). Dit werd de speltak pivo’s.

In 1985 besloot scouting Francesco om alle speltakken gemengd te draaien en tot nu is dit het geval.

 

Na het 50 jarig bestaan ontstonden de plannen om te fuseren met scouting Fatima. Plotseling waren we in de luxe gelegenheid om 2 gebouwen te gebruiken. Hiervan werd dankbaar gebruik gemaakt door de jongste speltak enkele jaren te huisvesten in de Vogelhut op de merelweg. Ook gezamenlijke activiteiten en vergaderingen vonden hier plaats.

Uiteindelijk zijn alle speltakken weer verenigd in het HK aan de zwarteweg.

 

Scouting Manresa

 

Scouting Manresa is op 20 januari 1990 opgericht.

In Venlo Oost waren 2 scoutingverenigingen op korte afstand actief: Scouting Francesco en scouting Fatima. Beide verbonden aan verschillende parochies, maar inmiddels waren deze grenzen lang niet zo strikt meer.

 

Beide verenigingen waren gezonde verenigingen. De ontwikkelingen van die tijd, brachten dat het leden aantal bij scouting Fatima terug liep terwijl bij scouting Francesco ook ruimte was voor groei.

Met de aanwezigheid van de nieuwbouwwijk het Groenveld, was dit al merkbaar en was het ledenaantal stijgende. Een logische samenwerking van beide verenigingen om het spel van scouting aan te bieden aan de jeugd van deze wijk lag voor de hand.

Na verkennende gesprekken werd in 1989 al besloten om samen te gaan draaien en uiteindelijke volgde de fusie. Tijdens de fusiegesprekken, bleek een samenvoeging van beide name geen voorkeur en werd besloten om de naam te verbinden aan het klooster Manresa op de berg, liggend in het midden van de wijk. (aalmoezenier Daantje sprak de hoop uit dat de groep zich niet ging vormen naar dit klooster, lomp, kil en zonder uitstraling..)

Zo werd de nieuwe naam scouting Manresa een feit.

 

Scouting Manresa koos voor een das met de Venlose kleuren. Deze frisse combinatie bleek een prima combinatie voor de nieuwe groep. Een vaandel werd ontworpen, helaas ontvreemd tijdens een kamp en inmiddels vervangen door een nieuwe vlag met de kenmerken van deze tijd.

 

Manresa is een groep gebleven waar gezelligheid en sfeer hoog in het vaandel staan. Vol energie en overgave wordt door de stafleden wekelijks het programma gemaakt voor de leden.

 

Een gezellige en hechte groep stafleden steekt menig uurtje in deze brede vrije tijdsbesteding om de jeugd uit de wijk een leuke maar vooral ook leerzame tijd te bezorgen. De veelzijdigheid van scouting wordt zo totaal benut.