Contributie


 

Zoals bij iedere vereniging moet ook voor het lidmaatschap van Scouting Manresa, een maandelijkse contributie worden betaald.

 

Omdat we als vereniging het uitgangspunt hebben dat het scoutingspel voor iedereen toegankelijk moet zijn proberen we de contributie zo laag mogelijk te houden.

 

op dit moment bedraagt de contributie: €9,50 per kind. Meer kinderen uit hetzelfde gezin bij onze vereniging? dan geldt dat vanaf het 2de kind de contributie €9,25 per maand is.

 

Houdt naast de contributie rekening met een aantal andere kosten.

  • Aanschaf van het uniform    (+/- €35)
  • Hikes en weekenden              (+/- €20 per hike)
  • Zomerkampen                         (+/- €100 per jaar)

Onder bepaalde voorwaarden kunnen ouders met een minimum inkomen gebruik maken van de mogelijkheden tot (gedeeltelijke) teruggaaf van gemaakte kosten. Voor meer informatie hierover kun je je wenden tot het Jeugdcultuurfonds in Venlo

 

 

Het jeugdcultuurfonds is te bereiken op:

 

haar website

 

via mail

 

Of via telefoonnummer: 0654787379  (Riet Goosen - coördinator)